Ανακοίνωση 22-10-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 4-6/12/2012 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT