Ανακοίνωση 17-08-2011

Nέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

Δημοσιεύτηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ΦΕΚ 1440/Β/16-6-2011 «διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού». Επίσης κυκλοφόρησε η υπ΄αρ. 150673/13-7-2011 εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. σχετικά με τις αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν. 3852/2010.

Με τα παραπάνω ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην διαδικασία χορήγησης αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Πλατεία Κουντουριώτη 2, (τηλ. 2813404162, 195, 160, 158 fax: 2813404194) και στο Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης (τηλ. 2813410132, 133).