Ανακοίνωση 08-10-2015

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους, μετά από την εξέταση των ενστάσεων, Νέους Γεωργούς της 2ης Προκήρυξης για το έτος 2014 του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της Α΄ δόσης για 43 δικαιούχους και στάλθηκαν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οι παρτίδες πληρωμής 20151120587  και 20151120600  συνολικού ποσού 577.500,00€. Τα ονόματα των δικαιούχων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr).