Ανακοίνωση 01-11-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 6/12/2012 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT