Ανακοίνωση 28-09-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται για παροχή υπηρεσιών διαμονής και μεταφοράς οκτώ (8) ατόμων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συμμετέχουν ως παρατηρητές στην άσκηση προσομοίωσης (Full scale exercise) του προγράμματος POSEIDON, που θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Οκτωβρίου 2011.