Ἐντυπο περιγραφής ανάγκης και υποβολής αιτήματος προμήθειας αγαθών - υπηρεσιών (Ν. 4412/16, όπως ισχύει) - (Για τις Υπηρεσίες των Νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου).

Περιγραφή Αρχείου: 
Ἐντυπο περιγραφής ανάγκης και υποβολής αιτήματος προμήθειας αγαθών - υπηρεσιών (Ν. 4412/16, όπως ισχύει) - (Για τις Υπηρεσίες των Νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου).