Περίληψη αίτησης για ερμηνεία διαθήκης Ασημίνας Σφακιανάκη

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Thu, 31/12/2020 - 23:59

Περίληψη αίτησης για ερμηνεία διαθήκης Ασημίνας χας Ιωάννη Σφακιανάκη ενώπιον του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με δικάσιμο στις 8/12/2020.