Ανακοίνωση 01-09-2020

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Με την αριθμ. πρωτ.: 7640/ 28-8-2020 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) στo «ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ 7 ΕΝΤΕΚΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, όπως ισχύουν, καθώς σύμφωνα με την αριθμ. 87/9-8-2020 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης και το αρ.πρωτ.: 2988/12-8-2020 έγγραφο του εν λόγω Τμήματος, το κατάστημα «ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ 7 ΕΝΤΕΚΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ», που εδρεύει στην οδό Καπετανάκη 102 στις Αρχάνες Ηρακλείου,  βρέθηκε ανοικτό την Κυριακή 9-8-2020, ενώ κατά τη διάρκεια του σχετικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση λειτουργούσε διαθέτοντας προς πώληση είδη, τα οποία δεν επιτρέπονται, καθώς  περιλαμβάνονται στην ευρεία γκάμα ειδών σούπερ μάρκετ.