Ανακοίνωση 30-07-2019

Καθορίζουμε τις ώρες προσέλευσης και εξυπηρέτησης του κοινού, στα γραφεία της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Στ. Σπανάκη 2Α & Ικάρου) στο Ηράκλειο, για τη χορήγηση επισημειώσεων σε έγγραφα που προορίζονται για χρήση σε κράτη δεσμευμένα από τη Σύμβαση της Χάγης της 5ης-10-1961 (Apostille), ως εξής:
Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αναγνωρισμένων αργιών, από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.