Ανακοίνωση 18-06-2019

Ανάρτηση Προϋπολογισμού ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡ. ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ έτους 2019, μετά την αρ. 660/2019 απόφαση της ΔΚΠ/ΑΔΚ