Ανακοίνωση 22-04-2019

Aνάρτηση της τροποποίησης του προϋπολογισμού των ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Α & Μ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ έτους 2019, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του ν. 4182/2013, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 266/19-04-2019 απόφαση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης .