Ανακοίνωση 10-2-2017 Πίνακας προτεραιότητας διορισμού εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών ο οποίος ισχύει κατόπιν της τελευταίας δημόσιας κλήρωσης της 30-1-2017 ενώπιον το

Πίνακας προτεραιότητας διορισμού εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών ο οποίος ισχύει κατόπιν της τελευταίας δημόσιας κλήρωσης της 30-1-2017 ενώπιον του συμβουλίου κοινωφελών περιουσιών