Θέσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2016-05-23
Release Date
2015-09-16
Identifier
4fde759c-1d6f-41df-bd9f-11aed8d730ee
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Θέσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Resource code
Θέσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Resource abstract
Θέσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους - Xωροταξικό Κρήτης
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Προστατευόμενες τοποθεσίες
Keyword value
Θέσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Reference date
Wednesday, January 1, 2003
Date type
Ημερομηνία δημιουργίας
Date of publication
Wednesday, January 1, 2003
Date of last revision
Wednesday, January 1, 2003
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία