Το φοινικόδασος της Μονής Πρέβελης αποτελείται από βλάστηση μοναδικής σημασίας και έχει συμπεριληφθεί στις περιοχές NATURA 2000.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2016-06-08
Release Date
2016-06-08
Identifier
08033a63-f4f9-48b2-ac36-9384d8f221ef
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Metadata language
greek
Resource title
Θεματικοί χάρτες φοινικοδάσους Πρέβελης
Resource code
Θεματικοί χάρτες φοινικοδάσους Πρέβελης
Resource abstract
Θεματικοί χάρτες φοινικοδάσους Πρέβελης
Resource locator
Resource language
english
Topic category
Ορθοεικόνες/Βασικοί χάρτες/Κάλυψη γης
Keyword from INSPIRE Data themes
Προστατευόμενες τοποθεσίες
Reference date
Wednesday, June 8, 2016
Ημερομηνία έναρξης
Monday, August 31, 2009 - 00:00
Date of creation
Monday, August 31, 2009
Date of publication
Monday, August 31, 2009
Date of last revision
Monday, August 31, 2009
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ισοδύναμη κλίμακα
1:6000
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Wednesday, June 8, 2016
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Κάτοχος