Ανανεώσιμη Ενέργεια στην Κρήτη.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2017-09-08
Release Date
2015-09-16
Identifier
bb6e1dc7-b6bf-4c9c-97ff-d9fdd3b6eb15
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Ανανεώσιμη Ενέργεια
Resource code
Ανανεώσιμη Ενέργεια
Resource abstract
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιφέρειας Κρήτης έως το 2008.
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Ενεργειακοί πόροι
Keyword value
Ενεργειακοί πόροι
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία