Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Αναπληρωτής  Γενικός Διευθυντής:

Καργιολάκη Χαρίκλεια

Δασολόγος, PhD

e-mail:x.kargiolaki@apdkritis.gov.gr

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 529258
Fax: 2810 529256

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

OSDDT - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Ανακοίνωση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με τίτλο «Χρήσεις γης και αειφόρος ανάπτυξη περιοχών της Μεσογείου» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα OSDDT - MED

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για το έργο MAREMED «MAritime Regions cooperation for MEDiterranean».

Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή της Γ΄ δόσης 20% των έργων «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄οίκον βοήθειας» και «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΡΓ1ΟΡ1Θ-ΣΛΡ
Παράταση ισχύος (6η) της 1205/11-04-2018 απόφασή μας (Α.Δ.Α.: 6929ΟΡ1Θ-Β7Ω) με θέμα: "Έγκριση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (39/2018, θέμα 4.1) για έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης(εργοταξιακή σήμανση) των εργασιών του έργου: "Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Κουνάβων", αναδόχου: Λατομική Α.Τ.Ε.
16-04-2021 15:13:33    16-04-2021 15:13:33      42
6ΑΧΔΟΡ1Θ-ΙΚΑ
Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της συμπλήρωσης κτηματογραφικής αποτύπωσης και αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» (οικισμός Παλαιάς Φορτέτσας) και της κτηματογραφικής αποτύπωσης και πολεοδομικής μελέτης επέκτασης στα τμήματα με αριθμό 15α (Νότιες Επεκτάσεις Μεσαμπελιών) του Δήμου Ηρακλείου.
02-04-2021 12:05:28    02-04-2021 12:05:28      56
6ΙΣ5ΟΡ1Θ-1Ν9
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Βελτίωση οδού Ηράκλειο - Τύλισσος - Ανώγεια, τμήμα Οροπέδιο Στρούμπουλα έως Ανώγεια», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, στην Περιφέρεια Κρήτης
10-03-2021 10:03:58    10-03-2021 10:03:58      347
ΩΓΓΕΟΡ1Θ-Μ3Ι
Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, του Β1 Σταδίου της 1ης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου.
18-02-2021 08:49:48    18-02-2021 08:49:48      21_17022021
6ΥΣ0ΟΡ1Θ-3ΙΜ
Έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Δημοτικής Ενότητας Γαζίου στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου (1η Αναθεώρηση Α΄ Σταδίου)
10-12-2020 09:02:41    10-12-2020 09:02:41      409_09.12.2020
6Ψ2ΔΟΡ1Θ-222
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών του έργου: « Κυκλοφοριακή σύνδεση νοτίου παραπλεύρου δρόμου με τον ΒΟΑΚ (χ.θ. 1+055 του τμήματος Πάνορμο – Εξάντη με δημοτική οδό)», πλησίον της Χ.Θ. 77+000, του αναδόχου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΔΕ υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
19-11-2020 11:41:07    19-11-2020 11:41:07      3440
6ΡΙΚΟΡ1Θ-Ν73
Τροποποίηση - Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. οικ. 4008/21-12-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) από τη Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Επεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφαλείας της Λεωφόρου Καζαντζίδη από Ι.Κ. Αλικαρνασσού έως Ι.Κ. Καλλιθέας», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Ηρακλείου, στην Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
02-11-2020 10:07:57    02-11-2020 10:07:57      3588
6ΩΒΜΟΡ1Θ-ΔΧΙ
Έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του Β1 σταδίου της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας»
29-10-2020 12:59:59    29-10-2020 12:59:59      251/20102020
Ω88ΡΟΡ1Θ-ΗΗ8
Τροποποίηση - Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. οικ. 961/17-06-2016 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου», με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
29-10-2020 10:11:16    29-10-2020 10:11:16      οικ.4045