Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Κατσαμάνης Ιωάννης
Τηλ: 2810-278463
e-mail: g.katsamanis@apdkritis.gov.gr

Ανδρουλάκη Μαρία
Τηλ: 2810-278444
e-mail: m.androulaki@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Eπανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι 28/2/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΡΣΡΟΡ1Θ-2ΣΦ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας Λογισμικού Αδειών Απομακρυσμένης Πρόσβασης για τις ανάγκες πρόσβασης στο ΟΠΣ Διαχείρισης Προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
22-09-2020 13:25:06    22-09-2020 13:25:06      3565
Ψ7ΖΩΟΡ1Θ-ΓΡ5
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
22-09-2020 08:39:21    22-09-2020 08:39:21      4135
ΩΜΛΤΟΡ1Θ-6Ψ6
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΙΑΛΩΝ ΤΟΥ ΕΔΛΟ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
22-09-2020 08:35:53    22-09-2020 08:35:53      4206
ΩΔΠ0ΟΡ1Θ-ΧΓΠ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΑΔΚ
22-09-2020 08:30:38    22-09-2020 08:30:38      4029
6ΒΩΖΟΡ1Θ-ΞΣΠ
Απόφαση έγκρισης πρακτικού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων
18-09-2020 12:53:11    18-09-2020 12:53:11      4269
631ΩΟΡ1Θ-9ΓΑ
Έγκριση κατ΄ εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικών οχημάτων της Δ/νσης Δασών Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
17-09-2020 13:38:15    17-09-2020 13:38:15      4058
963ΟΟΡ1Θ-ΝΓΟ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΔΛΟ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
17-09-2020 13:18:08    17-09-2020 13:18:08      4002
67ΟΘΟΡ1Θ-ΨΤΜ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
16-09-2020 14:17:15    16-09-2020 14:17:15      4182
ΩΘΥΞΟΡ1Θ-04Ω
Απόφαση προμήθειας μεταλλικής σιδεριάς για την ασφάλεια στο κτίριο που στεγάζεται το τμήμα Αδειών Διαμονής Χανίων, της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
16-09-2020 14:14:53    16-09-2020 14:14:53      3758
Ω8Ω7ΟΡ1Θ-Γ8Ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
16-09-2020 14:12:08    16-09-2020 14:12:08      3923