Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Κατσαμάνης Ιωάννης
Τηλ: 2810-278463
e-mail: g.katsamanis@apdkritis.gov.gr

Ανδρουλάκη Μαρία
Τηλ: 2810-278444
e-mail: m.androulaki@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Eπανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι 28/2/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Υ4ΛΟΡ1Θ-Ζ33
Κατακύρωση για την προμήθεια ειδών για τις ανάγκες των ζώων (ζωοτροφών κτλ.) που εκτρέφονται στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το β’ εξάμηνο του 2020 και έως τη λήξη του έτους 2021 (Τμήμα 2).
01-07-2020 15:25:27    01-07-2020 15:25:27      2867
6ΞΤΜΟΡ1Θ-ΟΙ4
«Σύσταση- συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων των δράσεων-μέτρων που θέτουν σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»
01-07-2020 14:34:25    29-06-2020 14:29:59      2924
6ΡΧ7ΟΡ1Θ-ΚΔΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΤΩΝ - ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
01-07-2020 12:21:22    01-07-2020 12:21:22      2477
ΩΙΚΔΟΡ1Θ-ΜΝ3
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
01-07-2020 12:18:20    01-07-2020 12:18:20      2530
6Κ2ΗΟΡ1Θ-ΘΣΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΚ
01-07-2020 09:41:53    01-07-2020 09:41:53      2939
6ΑΛΒΟΡ1Θ-Ι5Ψ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΚ
01-07-2020 09:02:38    01-07-2020 09:02:38      2938
ΨΙΓΣΟΡ1Θ-Θ6Α
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΡΗΤΗΣ
30-06-2020 15:20:54    30-06-2020 15:20:54      2936
6Ξ79ΟΡ1Θ-3ΥΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EMS KAI SPM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
30-06-2020 15:03:01    30-06-2020 15:03:01      2934
ΨΧΡΚΟΡ1Θ-0ΗΝ
Κατακύρωση συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- συλλογής και απομάκρυνσης απορριμμάτων εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2020.
30-06-2020 15:00:29    30-06-2020 15:00:29      2922
Ψ6Α0ΟΡ1Θ-Δ9Ν
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΕΩΣ ΜΕΣΩ GPRS KAI ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
30-06-2020 14:51:56    30-06-2020 14:51:56      2935