Τμήμα Προμηϑειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ευστρατίου Ειρήνη
Τηλ.: 2810278417
e-mail: e.efstratiou@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tην κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών, καθώς και για λοιπά ζητήματα προμηθειών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  2. Την έγκριση για εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων.
  3. Τη μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  4. Την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, καθώς και για θέματα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών.
  5. Θέματα που αφορούν στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  6. Την κατ' εξαίρεση εγκριση οδήγησης αυτοκινήτων από υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά προτίμηση άδεια οδήγησης.
  7. Θέματα που αφορούν σε τροχαία  ατυχήματα προκαλούμενα από μηχανοκίνητα οχήματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  8. Την τήρηση μητρώου για όλα τα οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την μέριμνα των οχημάτων αυτής.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2Α, Τ.Κ.71307, Πόρος Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278417
Φάξ: 2810-341648
Προσωπικό:

Αργυροπούλου Ευφροσύνη
Τηλ.: 2810-278466
e-mail: e.argyropoulou@apdkritis.gov.gr

Βουλγαράκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278447
e-mail: m.voulgaraki@apdkritis.gov.gr

Νικολιδάκη Ειρήνη
Τηλ.: 2810-278416
e-mail: e.nikolidaki@apdkritis.gov.gr

Χρηστάκης Στυλιανός
Τηλ.: 2810-278473
e-mail: s.xristakis@apdkritis.gov.gr

Πλέσσας Νικόλαος
Τηλ.:2810-278402
e-mail:n.plessas@apdkritis.gov.gr

Κωνσταντουλάκης Ευστράτιος
Τηλ.: 2810-371022
e-mail: e.konstantoulakis@apdkritis.gov.gr

Σπιϑάκης Ιωάννης
Τηλ.: 2810-278443


Οδηγοί (Γραφείο Κίνησης)
Τηλ.: 2810-371022
Φαξ: 2810-259616


Ξυδάκης Μιχαήλ (οδηγός)                               2810-371022
Πάντελης Κων/νος (οδηγός)                            2810-371022
Σουλτάτος Εμμανουήλ (οδηγός)                      2810-371022
Σταυρακάκης Εμμανουήλ (οδηγός)                  2810-371022
Ταβερναράκης Γεώργιος (οδηγός)                   2810-371022
Φραγκιαδάκης Δημοσϑένης (οδηγός)              2810-371022