Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας

Προϊστάμενος:
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ.: 2810-278401
Κύριες Αρμοδιότητες: Θέματα δημόσιας περιουσίας, για τα οποία έχουν απονεμηθεί αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την κείμενη νομοθεσία.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2Α, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ: 2810-278401
Φαξ: 2810-390107