Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ3Δ3ΟΡ1Θ-ΧΞΩ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 47/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.
03-04-2020 11:42:16    03-04-2020 11:42:16      302
6Υ3ΦΟΡ1Θ-ΠΙΧ
Ελεγχος νομιμότητας των υπ αριθμ. 39 και 145/2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης προυπολογισμού έτους 2020
03-04-2020 11:17:24    03-04-2020 11:17:24      312
ΨΩΗ0ΟΡ1Θ-844
Εξέταση προσφυγής του Δήμου Πλατανιά κατά της υπ αριθμ. 2401/8-1-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις περιβαλλοντικής νοθεσίας
03-04-2020 11:13:10    03-04-2020 11:13:10      199
ΩΤ7ΘΟΡ1Θ-976
«Έγκριση προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» Β’ Δράση, για την υλοποίηση των «Μελετών Ενίσχυσης και αναβάθμισης των αντιπλημμυρικών υποδομών σε περιοχές του Πλατανιά και Γερανίου Δήμου Πλατανιά – Προστασία περιβαλλοντικών υποδομών του Δήμου έναντι ζημιών από πλημμύρες», προϋπολογισμού 84.000,00€»,
03-04-2020 09:55:07    03-04-2020 09:55:07      265
ΨΠΓΨΟΡ1Θ-ΖΗΨ
Έγκριση της αριθμ. 39/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σελίνου, αναφορικά με 2ης αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020.
02-04-2020 14:34:29    02-04-2020 14:34:29      324
ΨΟ8ΤΟΡ1Θ-ΕΕΟ
Έγκριση της αριθμ. 7/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων, αναφορικά με 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 και ΟΠΔ.
02-04-2020 10:35:30    02-04-2020 10:35:30      287
6749ΟΡ1Θ-Γ4Β
<«Έγκριση σύμβασης επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σφακίων και & Τ.Π.& Δανείων, μέσω του προγράμματος «Φιλοδημος Ι» για το έργο: Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε οδούς εντός των κυρωμένων αναδασμών «Αγίου Νεκταρίου-Ασφένδου», «Καψοδάσους-Πατσιανού και Σκαλωτής»
01-04-2020 09:17:26    01-04-2020 09:17:26      285
6Φ2ΓΟΡ1Θ-ΚΛΙ
<«Έγκριση σύμβασης επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σφακίων και Τ.Π.& Δανείων μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για το έργο: Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Σφακίων»,>
01-04-2020 09:13:35    01-04-2020 09:13:35      284
6ΓΒΚΟΡ1Θ-8ΕΞ
έγκριση Ο.Π.Δ. του Δήμου Γαύδου για το οικονομικό έτος 2020
01-04-2020 08:50:30    01-04-2020 08:50:30      309
ΨΓ8ΑΟΡ1Θ-6ΑΦ
Έλεγχος νομιμότητας της 123/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.X.
30-03-2020 14:51:10    30-03-2020 14:51:10      295/30-3-2020