Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΖΜΓΟΡ1Θ-4Σ8
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ. 64/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων περί αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ.έτους 2020
23-09-2020 13:54:07    23-09-2020 13:54:07      988
Ω8ΡΛΟΡ1Θ-ΦΗΔ
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ. 423/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων περί αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ.έτους 2020
22-09-2020 13:23:03    22-09-2020 13:23:03      1002
96Τ2ΟΡ1Θ-2ΜΞ
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ. 422/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων περί αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ.έτους 2020
22-09-2020 13:20:43    22-09-2020 13:20:43      1003
ΨΛΝΚΟΡ1Θ-1Θ1
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ. 481/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί έγκρισης της υπ αριθμ.60/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων αναφορικά με αναμόρφωση προυπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικ.έτους 2020
22-09-2020 13:17:28    22-09-2020 13:17:28      990
61ΦΣΟΡ1Θ-6ΓΤ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 63/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων, αναφορικά με < Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 >
22-09-2020 12:51:18    22-09-2020 12:51:18      986
Ψ7ΜΒΟΡ1Θ-Α5Φ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 61/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων, αναφορικά με < Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 >
22-09-2020 12:39:25    22-09-2020 12:39:25      985
6ΗΗΩΟΡ1Θ-546
΄Ελεγχος νομιμότητας της 160/2020 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Πλατανιά.
22-09-2020 11:45:31    22-09-2020 11:45:31      782
Ψ20ΛΟΡ1Θ-171
΄Ελεγχος νομιμότητας της 143/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, αναφορικά με < Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 >
21-09-2020 15:29:38    21-09-2020 15:29:38      978
9ΧΖΘΟΡ1Θ-ΑΛ4
«΄Ελεγχος νομιμότητας της αριθμ. 142/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Kαντάνου-Σελίνου».
21-09-2020 15:24:57    21-09-2020 15:24:57      979
Ω0Ν1ΟΡ1Θ-ΟΤΚ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 141/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, αναφορικά με < Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 >
21-09-2020 15:23:51    21-09-2020 15:23:51      980