Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΞΒ7ΟΡ1Θ-ΜΞΘ
110/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
03-07-2020 09:55:43    03-07-2020 09:55:43      571
ΩΨΣΡΟΡ1Θ-0ΩΤ
109/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
03-07-2020 09:53:58    03-07-2020 09:53:58      570
659ΙΟΡ1Θ-Ζ9Μ
108/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορά στην αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού covid-19 και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
03-07-2020 09:51:29    03-07-2020 09:51:29      569
68ΞΙΟΡ1Θ-ΗΛ6
107/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορά στην αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου Ρεθύμνης από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
03-07-2020 09:49:30    03-07-2020 09:49:30      568
Ψ9ΜΟΟΡ1Θ-ΛΒΜ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ"
03-07-2020 09:24:45    03-07-2020 09:24:45      554
ΨΘΡΔΟΡ1Θ-99Τ
Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» οικονομικού έτους 2020.
02-07-2020 10:30:24    02-07-2020 10:30:24      555
6ΥΤ5ΟΡ1Θ-ΔΞ3
Tροποποίηση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» οικονομικού έτους 2020.
02-07-2020 10:27:26    02-07-2020 10:27:26      555
6Ξ8ΑΟΡ1Θ-Χ9Ξ
110/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, πoυ αφορά στην αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση του έργου: EΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ α΄υποέργο: KATΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (Π.Σ) και EΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ β΄υποέργο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (Π.Σ), στην τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και στην ένταξη του ανωτέρου έργου σε αυτό.
01-07-2020 08:48:30    01-07-2020 08:48:30      548
ΩΜ97ΟΡ1Θ-27Τ
109/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, πoυ αφορά στην αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και στην τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
30-06-2020 09:46:50    30-06-2020 09:46:50      547
ΨΥ9ΣΟΡ1Θ-ΑΤΖ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
29-06-2020 10:32:53    29-06-2020 10:32:53      527