Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΡΓΦΟΡ1Θ-ΙΘ2
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
03-04-2020 09:46:20    03-04-2020 09:46:20      222
6Η7ΡΟΡ1Θ-ΚΗΓ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΞΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
01-04-2020 09:39:51    01-04-2020 09:39:51      216
ΩΒΧ0ΟΡ1Θ-4Ω8
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης, οικονομικού έτους 2020.
31-03-2020 09:34:36    31-03-2020 09:34:36      224
6ΗΧΙΟΡ1Θ-ΣΟ5
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ¨ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 3:ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ-ΚΡΙΑΡΗ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ" ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
30-03-2020 08:50:17    30-03-2020 08:50:17      214
ΩΛΗΟΟΡ1Θ-7ΞΛ
Έγκριση του πρακτικού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ANABAΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
27-03-2020 12:42:55    27-03-2020 12:42:55      218
ΨΦ7ΘΟΡ1Θ-ΡΤΦ
Έγκριση του πρακτικού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
27-03-2020 12:40:24    27-03-2020 12:40:24      217
Ψ0ΝΠΟΡ1Θ-Λ9Υ
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης οικονομικού έτους 2020.
27-03-2020 12:16:15    27-03-2020 12:16:15      221
ΨΕΛ4ΟΡ1Θ-Κ9Ξ
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης οικονομικού έτους 2020.
27-03-2020 12:14:57    27-03-2020 12:14:57      220
ΩΔΨΔΟΡ1Θ-Ε3Ν
Έγκριση του πρακτικού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ» και κατακύρωση του αποτελέσματος.
27-03-2020 11:59:54    27-03-2020 11:59:54      215
ΩΣΡΟΟΡ1Θ-Ι1Σ
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυλοποτάμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης για την υλοποίηση της πράξης: «Σύνταξη - Επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών του Δήμου Μυλοποτάμου».
27-03-2020 11:52:45    27-03-2020 11:52:45      219