Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γιωργαλάκη Ιωάννα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, T.K. 72100, Αγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410.25402, 28410.23824
Fax: 28410.26352
Προσωπικό:

Γάλλος Στέφανος      28410.23562
Μπετεινάκη Ιωάννα  28410.24793

Στάμου Λαμπρινή      28410.24793

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Υ57ΟΡ1Θ-205
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.48/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας».
05-06-2020 09:06:56    05-06-2020 09:06:56      407
Ψ7ΨΧΟΡ1Θ-ΥΦ9
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.63/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας».
05-06-2020 09:03:37    05-06-2020 09:03:37      408
Ψ84ΚΟΡ1Θ-4Ψ3
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.64/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας».
29-05-2020 14:14:01    29-05-2020 14:14:01      429
Ω8ΨΙΟΡ1Θ-ΦΡΓ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.66/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας».
29-05-2020 14:07:49    29-05-2020 14:07:49      430
69ΒΔΟΡ1Θ-ΙΓΣ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.65/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας».
29-05-2020 14:05:30    29-05-2020 14:05:30      428
ΨΓΦ8ΟΡ1Θ-ΒΜΨ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.63/2020 απόφασης, σε ορθή επανάληψη, του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας».
29-05-2020 14:02:27    29-05-2020 14:02:27      427
6ΡΟΜΟΡ1Θ-ΨΞΨ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.53/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας και της αριθμ.70 /2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας».
28-05-2020 09:30:25    28-05-2020 09:30:25      409
ΩΥ2ΑΟΡ1Θ-5ΕΝ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.39/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας και της αριθμ.64 /2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας».
28-05-2020 09:27:56    28-05-2020 09:27:56      412
6ΔΑ1ΟΡ1Θ-ΞΛΦ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.40/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας» και της αριθμ.65 /2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας».
28-05-2020 09:24:20    28-05-2020 09:24:20      411
ΨΧ1ΜΟΡ1Θ-ΜΚ7
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 59/2020 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Αγίου Νικολάου
27-05-2020 11:33:49    27-05-2020 11:33:49      319