Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

Προϊστάμενος: Πλαϊτάκη Παρασκευή Τηλ.: 28210.84213 Email: v.plaitaki@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη ετησίων και πολυετών σχεδίων και προγραμμάτων της δασικής ανάπτυξης του νομού.
  2. Τη μέριμνα εγκρίσεων τούτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
  3. Την εκπόνηση ειδικών μελετών των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και την κατάρτιση πινάκων υλοτομίας.

Επίσης, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων, τον έλεγχο για την ακριβή τήρηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών, καθώς και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού και υλικού, τη φύλαξη και συντήρησή του.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Χρυσοπηγή TK: 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210.84213
Φάξ: 28210.87898

 

Νούσια Παρασκεύη, Δασολόγος Τηλ:28210 84216 Φαξ: 28210 87898 email: b.nousia@apdkritis.gov.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
69ΗΒΟΡ1Θ-ΦΒΞ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ»
01-09-2020 13:51:08    01-09-2020 13:51:08      7814
ΩΖΝΞΟΡ1Θ-Σ64
Έγκριση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου: ¨ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 56,15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
25-06-2020 13:00:32    25-06-2020 13:00:32      4331
ΩΕ2ΘΟΡ1Θ-ΦΟΓ
εργολαβικη συμβαση
11-06-2020 14:25:33    11-06-2020 14:25:33      3930