Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

Προϊστάμενος: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

H συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη ετησίων και πολυετών σχεδίων και προγραμμάτων της δασικής ανάπτυξης του νομού, τη μέριμνα εγκρίσεων τούτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, την εκπόνηση ειδικών μελετών των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και την κατάρτιση πινάκων υλοτομίας.

Επίσης, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων, τον έλεγχο για την ακριβή τήρηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών, καθώς και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού και υλικού, τη φύλαξη και συντήρησή του.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

 

Ταχυδρομική Δ/νση:  Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10 - Ηράκλειοο

Τηλέφωνο:    2810 264944
FAX  :            2810 314580
E – mail: g.papadopoulos@apdkritis.gov.gr

Προσωπικό: Στο Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων υπηρετεί επίσης ο δασολόγος Μανόλης Φλουρής (Τηλ.: 2810 264941, E-mail:  e.flouris@apdkritis.gov.gr)

 

Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση – Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου για το έτος 2020»

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση - Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου 2019»

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση - βελτίωση δασικών δρόμων στις περιφέρειες των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας και Αρχανών - Αστερουσίων»

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου»

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης