Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Λευκόχειρ Αδαμαντία
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Εξειδίκευση και υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων και ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες
  2. Τη μέριμνα καθορισμού των κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων.
  3. Αναγνώριση Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής και έκδοσης της σχετικής απόφασης δικαιούχου δανείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  4. Για θέματα απασχόλησης προσώπων ειδικών κατηγοριών και για την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71305, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-264178
Φάξ: 2810-264180