Τμήμα Ιθαγένειας

Προϊστάμενος: Τσατσαράκη Ερωφίλη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Τη διαπίστωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
  2. Την ορκωμοσία των πολιτογραφούμενων.
  3. Την τήρηση αντιτύπου των Μητρώων Αρρένων των δήμων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις εγγραφές, μεταβολές, διαγραφές και μετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων κατά τις ειδικότερες προβλέψειςτης οικείας νομοθεσίας, την εξέταση ενστάσεων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, την οριστικοποίηση των Μητρώων Αρρένων και την επικύρωση του ετήσιου μητρώου.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71305, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-264174
Φάξ: 2810-264180
Προσωπικό:

Αλεξάκης Ιωάννης    2810-264179
Κανακουσάκη Βασιλική 2810-264175

Μαρτιμιανάκη Αθηνά 2810-264176
Χατζηδάκη Ευγενία 2810-264176

Ανακοινώσεις

Δικαιολογητικά και αιτήσεις περι του νέου νόμου 4332/2015 κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης