Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους 2018-2019, σύγκριση με στοιχεία προηγούμενων ετών
 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΟΦΓΟΡ1Θ-4ΛΙ
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:879/22-07-2020 και ΑΔΑ:6ΘΤΜΟΡ1Θ-Γ6Γ Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων - ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για χρήση ΥΔΡΕΥΣΗΣ στην ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΜΑΡΑΘΙΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ του Χρήστου στην τοποθεσία ΣΚΟΠΙΣΤΡΕΣ (συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 σημείου Χ=593197 Ψ=3915654), Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΣ του Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου», μόνο ως προς τις συντεταγμένες εκτέλεσης του έργου.
23-09-2020 14:18:36    23-09-2020 14:18:36      2207/20
96ΧΚΟΡ1Θ-4Ο0
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:1803/03-12-2013 και ΑΔΑ:ΒΛ08ΟΡ1Θ-ΡΗΙ απόφασης, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ.:1845/06-06-2016 και ΑΔΑ: 7ΑΩΦΟΡ1Θ-7ΦΛ, απόφαση με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΒΑΘΕΙΑΔΕΣ της Τ.Κ. ΧΑΡΑΚΑ Δ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δήμου ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ», μόνο ως προς τον δικαιούχο-χρήστη σε ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΕΤΡΟΥ.
23-09-2020 13:52:14    23-09-2020 13:52:14      1820/19
9ΩΖΖΟΡ1Θ-ΟΦΔ
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:2254/25-11-2009 και κωδικό αριθμό 13/61/3/10/0285/3 απόφασης με θέμα «Χορήγηση άδειας αρδευτικής χρήσης νερού στην ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Δράκου από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΟ της Τ.Δ. Κάτω Καστελιανών Δήμου Αρκαλοχωρίου Π.Ε. Ηρακλείου», μόνο ως προς τον δικαιούχο-χρήστη σε ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.
23-09-2020 13:42:37    23-09-2020 13:42:37      1607/19
Ω667ΟΡ1Θ-91Θ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση, στην εταιρεία ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε., στη θέση ΛΟΥΤΡΑ της ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
23-09-2020 13:19:56    23-09-2020 13:19:56      1274
ΨΥΤ3ΟΡ1Θ-ΞΗΠ
Απόρριψη αιτήματος για Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στην ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ στη θέση ΚΑΜΠΟΥΛΑΚΙ της ΤΚ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
23-09-2020 12:59:11    23-09-2020 12:59:11      2650_2019
66Α1ΟΡ1Θ-33Ξ
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα και ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήσης νερού, στη ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΟΥΜΟΙ (GR13) της Τ.Κ. ΚΟΥΜΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δήμου ΡΕΘΥΜΝΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
23-09-2020 11:14:50    23-09-2020 11:14:50      2217
Ψ2ΥΤΟΡ1Θ-ΦΣΨ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από νέα ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΡΑΓΟΥΖΑΝΑ της ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ.
23-09-2020 11:08:09    23-09-2020 11:08:09      2067
ΩΧΦΡΟΡ1Θ-ΕΕΥ
: Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΑΝΤΡΗ ΚΑΜΑΡΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΟΡΦΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΚΡΟΥΣΩΝΑ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΤΡΥΠΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
23-09-2020 10:31:48    23-09-2020 10:31:48      1921/23-9-2020
Ω8ΟΟΟΡ1Θ-ΖΞΩ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΝΟΤΙΚΟ ΓΙΟΥΧΤΑΚΙ της Δ./Τ. Κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ της Δημοτικής Ενότητας ΤΕΜΕΝΟΥΣ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23-09-2020 09:16:06    23-09-2020 09:16:06      2038/22-9-2020
ΩΨΦΤΟΡ1Θ-ΔΕΡ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από γεώτρηση στη θέση ΜΥΣΣΙΡΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΡΕΘΥΜΝΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΡΕΘΥΜΝΟΥ του Δήμου ΡΕΘΥΜΝΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΡΕΘΥΜΝΟΥ, στην ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
23-09-2020 09:13:07    23-09-2020 09:13:07      2017/22-9-2020