Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους 2018-2019, σύγκριση με στοιχεία προηγούμενων ετών
 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
642ΝΟΡ1Θ-ΠΚΠ
Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος στην τοποθεσία ΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΑΡΜΙ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΤΕΜΕΝΟΥΣ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, από το σημείο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87: Χ= 599.267 , Υ= 3.891.337 στον ΣΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
05-06-2020 08:40:01    05-06-2020 08:40:01      24/2016/3-6-2020
ΩΚΗΛΟΡ1Θ-ΑΣ2
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΣΒΥΡΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
05-06-2020 08:34:25    05-06-2020 08:34:25      1600/2016/2-6-2020
ΨΩΖ1ΟΡ1Θ-ΞΞΠ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΠΟΤΑΜΟΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΓΑΡΙΠΑΣ της Δημοτικής Ενότητας ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στους ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ τ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ & ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
05-06-2020 08:30:00    05-06-2020 08:30:00      1590/2016/2-6-2020
ΩΖΟΠΟΡ1Θ-ΘΥΥ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΙΣΣΩΝ της Δ./Τ. Κοινότητας ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΑΣΤΡΙΝΟ του ΜΙΧΑΗΛ
05-06-2020 08:24:28    05-06-2020 08:24:28      1519/2016/2-6-2020
6ΛΨΩΟΡ1Θ-Ω4Υ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΛΙΒΑΔΙ (ΧΑΝΙ) της Δ./Τ. Κοινότητας ΜΑΛΙΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΜΑΛΙΩΝ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΚΑΠΕΛΑΚΗ ΗΡΑΚΛΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
05-06-2020 08:18:41    05-06-2020 08:18:41      7369/2015/2-6-2020
Ω3ΒΟΟΡ1Θ-ΙΟ1
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ομβροδεξαμενή στη θέση ΝΕΦΑΡΜΑΤΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΜΟΧΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΜΑΛΙΩΝ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ.
05-06-2020 08:13:36    05-06-2020 08:13:36      7109/2015/3-6-2020
6ΖΑΖΟΡ1Θ-5Ε4
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι και λιμνοδεξαμενή στη θέση ΠΟΤΑΜΟΣ της Τ.K. ΔΑΦΝΩΝ της Δ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και Τ.Κ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ της Δ.Ε. ΤΕΜΕΝΟΥΣ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
05-06-2020 08:04:25    05-06-2020 08:04:25      18/2016/3-6-2020
61ΠΜΟΡ1Θ-ΡΙΟ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:3602/2015/16-02-2016 (ΑΔΑ:7ΚΣΗΟΡ1Θ-6ΗΖ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ της Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου Μινώα Πεδιάδος Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΔΡΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ», ως προς τα στρέμματα, και την χρησιμοποιούμενη ποσότητα ύδατος ανά έτος.
04-06-2020 11:55:09    04-06-2020 11:55:09      2232/18
6Σ2ΙΟΡ1Θ-54Α
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για χρήση ΑΡΔΕΥΣΗΣ στον ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ ΠΑΥΛΟ του ΜΙΧΑΗΛ στη Τοποθεσία: ΑΛΥΓΑΡΙΑ (συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 σημείου x: 586903 ψ: 3907286 ), Τ.Κ. ΑΣΤΥΡΑΚΙ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
04-06-2020 11:41:37    04-06-2020 11:41:37      999/03-06-2020
ΩΜΔΠΟΡ1Θ-ΨΗ1
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:2646/2013/29-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ε0Ρ1Θ-ΡΓΧ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΑΡΝΑΡΙ της Δ.Κ. ΑΡΧΑΝΩΝ Δ.Ε. Αρχανών Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κωνσταντίνου», ως προς τον δικαιούχο σε ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του Γεωργίου.
04-06-2020 11:39:39    04-06-2020 11:39:39      2477/18