Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Χ9ΙΟΡ1Θ-ΖΟ1
Έγκριση της με αρ. 824/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ηρακλείτου στη Ν. Αλικαρνασσό Δήμου Ηρακλείου.
05-06-2020 10:21:34    05-06-2020 10:21:34      4093ΠΕ
Ω29ΧΟΡ1Θ-3Χ0
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σήμανσης όπως αυτά διορθώθηκαν με κόκκινο χρώμα, για την εκτροπή της βόρειας λωρίδας κυκλοφορίας του τμήματος Α/Κ Ταυρωνίτη-Α/Κ Πλατανιά του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) προκειμένου στην εκτέλεση του έργου "Υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης στα πλαίσια της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα (ΦΑΣΗ Ι)" - τμήμα J13-J21, υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Νέων Έργων Μεταφοράς του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. .
04-06-2020 13:40:21    04-06-2020 13:40:21      1936
Ω6ΠΛΟΡ1Θ-ΠΡ7
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με την με αρ. 46/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, για την τοποθέτηση ικριωμάτων λόγω εκτέλεσης εργασιών οικοδομικής άδειας, επί της οδού Φωτεινού (περιοχή Μεσαμπελιές), εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου.
03-06-2020 12:33:47    03-06-2020 12:33:47      1606
ΨΝΨΠΟΡ1Θ-Θ7Γ
Παράταση ισχύος της με α.π. 305/13-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΧΔΟΡ1Θ-ΒΟΟ) απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης σε τμήματα των κλάδων του κόμβου Αεροδρομίου Ηρακλείου και της οδού Σενετάκη, στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση του Ε.Ο.Δ. 97 στην περιοχή του Γιοφύρου και επεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο πλησίον της πόλεως Ηρακλείου » αναδόχου ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης .
02-06-2020 13:39:44    02-06-2020 13:39:44      1572
6Τ10ΟΡ1Θ-ΤΒΘ
Έγκριση της με αρ. 893/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά στη λήψη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας σε οδούς του συνοικισμού Αγίου Νεκταριου στη Νέα Αλικαρανασσό Δήμου Ηρακλείου.
01-06-2020 09:55:26    01-06-2020 09:55:26      4502ΠΕ
ΩΞ6ΖΟΡ1Θ-ΟΟΕ
'Εγκριση της με αρ. 225/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ιπποκράτους, στον Άγιο Νικόλαο ΠΕ Λασιθίου.
01-06-2020 09:46:48    01-06-2020 09:46:48      2494ΠΕ
67ΨΘΟΡ1Θ-Φ0Ο
Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη δημιουργία διαβάσεων πεζών με χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου επί της Π.Ε.Ο. Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου, εντός παραλιακών οικισμών του Δήμου Χερσονήσου ΠΕ Ηρακλείου.
28-05-2020 13:46:44    28-05-2020 13:46:44      1442
6ΒΦ4ΟΡ1Θ-Ο6Θ
Έγκριση παρέκκλισης ως προς τις πλάγιες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου ιδιοκτησίας Καλλέργη Εμμανουήλ και ΣΙΑ ΕΕ για την επέκταση ισογείου κτιρίου τυποποίησης ελαιολάδου, στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Αχλαδέ ΔΕ Γεροποτάμου, Δήμου Μυλοποτάμου.
28-05-2020 13:02:29    28-05-2020 13:02:29      1830
6Κ54ΟΡ1Θ-0Β0
2η παράταση ισχύος της με α.π. 1034/30-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΖ8ΟΡ1Θ-ΗΞΖ) Απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης επί του ΒΟΑΚ πλησίον του κόμβου Αεροδρομίου Ηρακλείου στο τμήμα από χ.θ.140+550 έως χ.θ.141+000 στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης», αναδόχου ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης
28-05-2020 09:57:56    28-05-2020 09:57:56      1768
6ΑΦΦΟΡ1Θ-2ΩΛ
2η παράταση ισχύος της με α.π. 1032/30-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΒ9ΟΡ1Θ-ΤΩΜ) Απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης επί του ΒΟΑΚ (Κακό όρος) στο τμήμα από χ.θ.144+700 έως χ.θ.148+000 στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης», αναδόχου ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης
28-05-2020 09:52:33    28-05-2020 09:52:33      1767