Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Καργιολάκη Χαρίκλεια

Δασολόγος, PhD

e-mail:x.kargiolaki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Β12ΟΡ1Θ-ΠΗΡ
Έγκριση της με αρ. 631/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Α. Παπανδρέου, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
16-04-2021 14:30:01    16-04-2021 14:30:01      700/19
ΨΝΨΞΟΡ1Θ-3ΦΦ
Έγκριση της με αρ. 67/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαλεβιζίου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των οικισμών Αμμούδι και Θησέας της Τ.Κ. Αχλάδας Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου.
16-04-2021 14:27:31    16-04-2021 14:27:31      1309/19
6Η4ΜΟΡ1Θ-1Ο7
Έγκριση της με αρ. 06/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Βρύσες Δ.Ε. Νεάπολης, Δήμου Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου.
16-04-2021 14:24:58    16-04-2021 14:24:58      2581ΠΕ
6Λ56ΟΡ1Θ-ΚΨΚ
Έγκριση της με αρ. 1119/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος του 2ου Γυμνασίου και του 2ου Λυκείου Ηρακλείου επί της οδού Κονδυλάκη, εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου.
16-04-2021 14:21:56    16-04-2021 14:21:56      οικ.1056
9ΔΔ6ΟΡ1Θ-Β6Ο
Μερική έγκριση της με αρ. 24/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Δουκός Μποφώρ, εντός πόλεως Ηρακλείου.
16-04-2021 14:19:36    16-04-2021 14:19:36      οικ.1127
9ΙΘΤΟΡ1Θ-ΚΩΦ
Έγκριση της με αρ. 22/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά και μπροστά από το 1ο Δημοτικό Σχολείο και το ΚΕΠΑ Αλικαρνασσού επί της οδού Μαυσώλου, εντός σχεδίου πόλεως, στη Νέα Αλικαρνασσό Δήμου Ηρακλείου.
16-04-2021 14:17:03    16-04-2021 14:17:03      903
9ΛΙΔΟΡ1Θ-ΦΦΠ
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 2463/8-7-2020 απόφασης μας, "Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 116 του Ν. 4495/17 Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου" (ΑΔΑ 6ΓΙΑΟΡ1Θ-ΘΥΜ) όσον αφορά στην αντικατάσταση του Προέδρου αυτής και στον ορισμό νέου Προέδρου και αναπληρωτή αυτού.
16-04-2021 12:00:08    16-04-2021 12:00:08      1237
6ΗΣΛΟΡ1Θ-ΝΦΟ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο: «Υφιστάμενη λιμενική εγκατάσταση με φορέα υλοποίησης την ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ, με επιπλέον νέο έργο την πόντιση ναυδέτου», στη θέση όρμος Αγίου Ονουφρίου, στη Δ.Ε. Ακρωτηρίου, του Δ. Χανίων, στην Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
15-04-2021 13:21:17    15-04-2021 13:21:17      1068/15-4-2021
ΩΑΧΜΟΡ1Θ-ΦΚΘ
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 1059/19-3-2020 απόφασης μας, "Συγκρότηση Α Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου" (ΣΥΠΟΘΑ Α ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), όσον αφορά στην αντικατάσταση των εκπροσώπων του ΤΕΕ-Τμήμα Ανατολικής Κρήτης.
15-04-2021 10:26:33    15-04-2021 10:26:33      1254
ΨΦ2ΗΟΡ1Θ-ΗΑΛ
Έγκριση της με αρ. 338/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος των 1ου και 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου επί των οδών Ιτάνου, Πιτσουλάκη και Αχέπανς, εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου.
14-04-2021 15:46:19    14-04-2021 15:46:19      1854/19