Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή: 2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για τις ανάγκες των ζώων (ζωοτροφών κτλ.) που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε Ν. Ρεθύμνου, Ν. Λασιθίου και Ν. Χανίων, για το β’ εξάμηνο του 2020 και έως τη λήξη του έτους 2021.

Παράταση ημερομηνιών της αρ. 1157/23-4-2020 απόφασης Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. (Εμπεριέχονται διευκρινήσεις ως προς τις τιμές των i3 και i5)

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για ένα έτος (από 01/4/2020 έως 31/3/2021)

Διευκρινήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό της γραφικής ύλης 2020

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΤΦΕΟΡ1Θ-ΜΜΟ
ΧΕ 27379/2020
05-06-2020 10:44:48    05-06-2020 10:44:48      27379
6ΨΨΑΟΡ1Θ-79Ω
Χ.Ε. 27375/2020
05-06-2020 10:41:18    05-06-2020 10:41:18      27375
Ψ3ΒΣΟΡ1Θ-Ο4Ι
ΧΕ 27370/2020
05-06-2020 10:37:00    05-06-2020 10:37:00      27370
6ΘΡΤΟΡ1Θ-0ΩΝ
Χ.Ε. 26808/2020
05-06-2020 10:29:33    05-06-2020 10:29:33      26808
ΨΤΦ2ΟΡ1Θ-Σ0Ι
ΧΕ 26807/2020
05-06-2020 10:25:07    05-06-2020 10:25:07      26807
6Α8ΗΟΡ1Θ-Ι4Ρ
ΧΕ 26805/2020
05-06-2020 10:22:40    05-06-2020 10:22:40      26805
ΩΞ17ΟΡ1Θ-ΩΩΙ
ΧΕ 26804/2020
05-06-2020 10:20:04    05-06-2020 10:20:04      26804
ΩΗ8ΩΟΡ1Θ-Ω4Ψ
Χ.Ε. 26802/2020
05-06-2020 10:17:36    05-06-2020 10:17:36      26802
6ΓΧΒΟΡ1Θ-ΓΔΖ
XE 26801/2020
05-06-2020 10:08:17    05-06-2020 10:08:17      26801
96ΘΞΟΡ1Θ-ΘΕ5
Χ.Ε. 26799/2020
03-06-2020 12:55:58    03-06-2020 12:55:58      26799