Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 56,15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ» Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» .

Αίτηση διάθεσης δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.637,57 € χωρίς ΦΠΑ και 15.670,58 € (με ΦΠΑ).

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω9ΨΑΟΡ1Θ-ΧΧΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
05-06-2020 09:22:20    05-06-2020 09:22:20      3318
ΨΓΦΦΟΡ1Θ-3ΒΡ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 2.038,84 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Εκτός οικισμού Κόκκινο Χωριό» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Τζομπανάκη
04-06-2020 13:24:50    04-06-2020 13:24:50      841/04-06-2020
ΨΦΖΜΟΡ1Θ-ΗΜ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 2.011,18 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Εκτός οικισμού Κόκκινο Χωριό» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Τζομπανάκη
04-06-2020 12:57:09    04-06-2020 12:57:09      840/04-06-2020
ΨΞΧΘΟΡ1Θ-Ι5Ε
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 253.400,96 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πλάτανος - Σφηνάρι» της Τ.Κ. Πλατάνου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση της κ. ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
04-06-2020 12:07:24    04-06-2020 12:07:24      1322/04-06-2020
ΩΕ4ΑΟΡ1Θ-6ΣΦ
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»
03-06-2020 09:47:26    03-06-2020 09:47:26      3722
ΨΔΤΧΟΡ1Θ-ΣΟ4
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 9.085,25 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Λαγκός» της Τ.Κ. Μάζας, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Εμμανουήλ Πιπεράκη
02-06-2020 15:14:17    02-06-2020 15:14:17      3528/02-06-2020
6485ΟΡ1Θ-8ΤΨ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 713,89 τ.μ. η οποία κείται εκτός οικισμού "Ποτιστήρια" της Τ.Κ. Βαρύπετρου, Δ.Ε Θερίσου, Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος των κ.κ. Βαρίκου Νίκης & Κυριακής, αμφότερες του Νικολάου.
02-06-2020 12:20:50    02-06-2020 12:20:50      885
Ω03ΝΟΡ1Θ-ΔΜΠ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.115,64 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Καλοσυκιά» της Τ.Κ. Νέου Χωρίου, Δημοτικής Ενότητας Αρμένων του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Παυλάκη Παντελή του Εμμανουήλ.
31-05-2020 13:22:49    31-05-2020 13:22:49      11290/2019
ΩΖ72ΟΡ1Θ-ΔΟΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 10.487,62 τ.μ. επιμερισμένο σε Ε1: 8121,25τ.μ. & Ε2: 2366,37τ.μ. στη θέση «ΤΣΙΝΑΡΙΑΝΑ ή ΒΟΥΤΣΙ» της Τ.Κ. Γεωργιουπόλεως, Δημοτικής Ενότητας Γεωργούπολης του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Τζινάρη Ιωάννη του Ανδρέα
31-05-2020 12:11:24    31-05-2020 12:11:24      9208/2019
6ΧΖΩΟΡ1Θ-ΠΔ9
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
29-05-2020 10:55:40    29-05-2020 10:55:40      3668