Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΔΣΣΟΡ1Θ-1ΘΦ
Έγκριση Υλοτομίας του Ταταράκη Ιωάννη στη θέση Λάπας του οικισμού Σπηλίου Του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
05-06-2020 14:29:02    05-06-2020 14:29:02      2768
ΩΕΞΔΟΡ1Θ-ΙΕΙ
Έγκριση Υλοτομίας του Σταυρακάκη Γεωργίου στη θέση Περαμερέ του οικισμού Σπηλίου του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
05-06-2020 14:23:03    05-06-2020 14:23:03      2769
ΨΔΕ2ΟΡ1Θ-Γ0Ψ
Έγκριση Υλοτομίας του Σταυρακάκη Γεωργίου στη θέση Περαμερέ του οικισμού Σπηλίου του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
05-06-2020 14:16:26    05-06-2020 14:16:26      2769
ΩΤΕ9ΟΡ1Θ-ΘΨΓ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 673,06 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΥΛΙ ΚΟΥΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΟ
05-06-2020 08:50:55    05-06-2020 08:50:55      2762
Ψ4ΕΜΟΡ1Θ-ΓΩ2
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1610,49 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΚΟΥΜΟΣ ΠΙΚΡΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
05-06-2020 08:48:44    05-06-2020 08:48:44      2755
6Ψ0ΓΟΡ1Θ-999
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4198,04 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΚΑΛΩΝΑ ΚΕΡΑΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
05-06-2020 08:45:30    05-06-2020 08:45:30      2781
6ΑΥΩΟΡ1Θ-ΩΝΙ
Έγκριση Υλοτομίας του Κυπαρίσση Γεωργίου στη θέση Αμουδότοπος του οικισμού Βισταγής του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
04-06-2020 13:37:33    03-06-2020 08:34:53      2657
Ψ9ΖΔΟΡ1Θ-315
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής της Κουμεντάκη Αγγελικής στη θέση Αχλαδέ του οικισμού Πατσός του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
04-06-2020 08:53:30    04-06-2020 08:53:30      1633
ΨΟΕ2ΟΡ1Θ-ΥΦΦ
Έγκριση Υλοτομίας του Κυπαρίσση Γεωργίου στη θέση Αμουδότοπος του οικισμού Βισταγής του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
04-06-2020 08:42:52    04-06-2020 08:42:52      2657
ΩΥΥΣΟΡ1Θ-ΛΦΘ
Έγκριση Υλοτομίας του Κυπαρίσση Γεωργίου στη θέση Αμουδότοπος του οικισμού Βισταγής του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
04-06-2020 08:30:36    04-06-2020 08:30:36      2657