Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου 

 

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΣΕΘΟΡ1Θ-ΑΒ7
Συγκρότηση επιτροπών κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021.
07-08-2020 11:12:07    06-08-2020 16:35:53      2301
ΨΩΦΨΟΡ1Θ-9Ι8
ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
06-08-2020 15:02:49    06-08-2020 15:02:49      2326
ΨΡΨΥΟΡ1Θ-Ν9Ω
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
31-07-2020 11:39:53    31-07-2020 11:39:53      2321
ΩΞΟ1ΟΡ1Θ-Ζ1Ω
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
31-07-2020 08:34:27    31-07-2020 08:34:27      2320
69ΙΣΟΡ1Θ-ΠΧΧ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 834,53 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΟΥΤΖΟΥΡΙ ΠΗΓΑΔΙ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
28-07-2020 13:57:18    16-06-2020 15:15:57      1489
ΨΤΚ7ΟΡ1Θ-36Ν
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 17.753,28τμ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΧΑΥΓΟΥΔΙ>> ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΣΣΙΟΥ ΤΚ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
25-07-2020 10:52:27    25-07-2020 10:52:27      2108
ΨΚ43ΟΡ1Θ-4Ψ2
η υπ' αρίθ. 34/2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Καφεσάκη Εμμανουήλ και Σδράκα Ελένης
24-07-2020 13:33:56    24-07-2020 13:33:56      3422
Ω1ΑΩΟΡ1Θ-ΚΗΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
24-07-2020 09:58:10    24-07-2020 09:58:10      2235
94Τ5ΟΡ1Θ-5ΡΧ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
20-07-2020 13:55:18    20-07-2020 13:55:18      2173
Ψ47ΠΟΡ1Θ-14Ρ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΚΑΜΑΡΑ -ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΝΗΜΕΡΙΤΙΣΣΑ . ΤΚ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
17-07-2020 08:57:48    17-07-2020 08:57:48      1688