Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου 

 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΨΓΞΟΡ1Θ-849
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΦΙΛΙΑΔΟ > ΤΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
05-06-2020 12:38:25    05-06-2020 12:38:25      1536
ΨΓΜΦΟΡ1Θ-ΕΦ9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΤΡΟΥΛΙ -ΝΕΟ ΜΥΡΤΟΣ> ΤΚ ΜΥΡΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΗΣ ΡΗΝΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
05-06-2020 12:20:55    05-06-2020 12:20:55      1535
6ΞΒΨΟΡ1Θ-40Ψ
Απόφαση ανάθεσης εργασιών συντήρησης της ΛΑΝ 240 ΄΄ΑΡΙΣΤΕΑ΄΄ της Δνσης Δασών Λασιθίου
03-06-2020 07:36:42    03-06-2020 07:36:42      1412
ΨΡΩΖΟΡ1Θ-0ΑΨ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΠΡΑΤΣΙΝΙ > ΤΚ ΛΙΜΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΕΞΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
02-06-2020 14:24:34    02-06-2020 14:24:34      1441
ΩΖΕ5ΟΡ1Θ-ΑΥΩ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΚΑΜΙΝΙ> ΤΚ ΒΡΟΥΧΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΟΦΙΑΣ
02-06-2020 14:20:51    02-06-2020 14:20:51      1514
Ω9Ζ3ΟΡ1Θ-5ΗΤ
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
02-06-2020 09:35:42    02-06-2020 09:35:42      1531
ΨΕ1ΖΟΡ1Θ-Ι7Ν
εγκριση διακηρυξης συνοπτικου διαγωνισμου
02-06-2020 09:20:16    02-06-2020 09:20:16      1532
94ΥΙΟΡ1Θ-Η5Κ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΔΡΥΓΙΕΣ > Τ.Κ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
01-06-2020 12:45:33    01-06-2020 12:45:33      1442
Ψ3ΙΡΟΡ1Θ-ΕΥ7
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΤΡΟΧΙΑ- ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ> Δ.Κ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΑΝΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ
01-06-2020 12:42:37    01-06-2020 12:42:37      1449
6Μ48ΟΡ1Θ-ΡΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΝΟΤΙΚΟ- ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ> Δ.Κ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΙΤΙΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
01-06-2020 12:39:35    01-06-2020 12:39:35      1448