Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

 

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, Ηράκλειο

Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου λειτουργεί καθημερινά έως της 22.00 στα πλαίσια του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020.

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

Κλεισμένα ραντεβού Διεύθυνσης Δασών Ν.Ηρακλείου

Ανακοινώσεις

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου

Διάθεση δασικών φυταρίων από το δασικό φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2016

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Βιάννου έτους 2016»

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΓΥΩΟΡ1Θ-ΘΔ0
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6486/24-09-2020 ύστερα από αίτημα του Γαλανού Συμεών στήν περιοχή «Πεύκος», Κοινότητας Άνω Ακρίων, Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
25-09-2020 13:45:02    25-09-2020 13:45:02      6486
ΩΘΕ5ΟΡ1Θ-ΦΣΔ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6484/24-09-2020 ύστερα από αίτημα του Φραγκιαδακης Κωνσταντινος στήν περιοχή «Μάρμαρο - Ατσιπάδες», Κοινότητας Άνω Ακρίων, Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
25-09-2020 12:50:39    25-09-2020 12:50:39      6484
ΩΦΖΔΟΡ1Θ-4ΞΑ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6485/24-09-2020 ύστερα από αίτημα του Δασκαλάκη Αντωνίου στήν περιοχή «Πάνω Κεφάλα», Κοινότητας Άνω Ακρίων, Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
25-09-2020 11:18:51    25-09-2020 11:18:51      6485
ΩΕΨ9ΟΡ1Θ-4ΓΟ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6483/24-09-2020 ύστερα από αίτημα του Κρητικόπουλου Αριστείδη στήν περιοχή «Χατζή Χαλέπα», Κοινότητας Άνω Ακρίων, Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
25-09-2020 10:26:43    25-09-2020 10:26:43      6483
ΩΝΩΧΟΡ1Θ-0ΥΧ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6512/24-09-2020 ύστερα από αίτημα της Μελισσώτη Μαρίας στήν περιοχή «Βορεινό», εκτός ορίων οικισμού, κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Φόδελε, Δήμου Μαλεβιζίου της Π.Ε. Ηρακλείου.
25-09-2020 08:46:57    25-09-2020 08:46:57      6512
6Ζ1ΛΟΡ1Θ-4ΗΘ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6448/23-09-2020 ύστερα από αίτημα της Αεράκη Στυλιανής στήν περιοχή «Πλακούρα εκτός οικισμού Ατσιπάδων», Κοινότητας Άνω Ακρίων, Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
23-09-2020 12:35:54    23-09-2020 12:35:54      6448
ΩΨΜΩΟΡ1Θ-5ΤΧ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6450/23-09-2020 ύστερα από αίτημα της Θεργιάκη Στυλιανής στήν περιοχή «Καλίμαντρες», Κοινότητας Άνω Ακρίων, Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
23-09-2020 11:29:26    23-09-2020 11:29:26      6450
Ω6ΚΟΟΡ1Θ-ΟΕΡ
Απομάκρυνση ξερών κορμών και σπασμένων ξερών κλαδιών, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στην θέση «Φαράγγι Μιριστή» τ.κ. Αρχανών, Δήμου Αρχανών αστερουσίων.
23-09-2020 10:19:25    23-09-2020 10:19:25      6352
Ω270ΟΡ1Θ-Υ8Ο
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6438/22-09-2020 ύστερα από αίτημα του Βιδάκη Κωνσταντίνου στήν περιοχή «Άγιος Ιωάννη» εκτός ορίων οικισμού, κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Αποστόλων, Δήμου Μινώα Πεδιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
23-09-2020 09:33:41    23-09-2020 09:33:41      6438
ΩΖ68ΟΡ1Θ-ΗΨ5
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6324/22-09-2020 ύστερα από αίτημα του Θεοδοσάκη Σπυρίδων στήν περιοχή «εν μέρει εντός οικισμού Ροδιάς», Κοινότητας Ροδιάς, Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, περιφέρειας Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου.
23-09-2020 08:48:35    23-09-2020 08:48:35      6324