Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

Κλεισμένα ραντεβού Διεύθυνσης Δασών Ν.Ηρακλείου

Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΝΕΦΟΡ1Θ-56Ζ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
03-06-2020 14:02:51    03-06-2020 14:02:51      2641/27-05-2020
6ΛΝΧΟΡ1Θ-ΑΙ7
Έγκριση συλλογής αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών και εδώδιμων καρπών ειδών αυτοφυούς χλωρίδας.
02-06-2020 11:56:15    02-06-2020 11:56:15      3147
6ΖΒΨΟΡ1Θ-Η0Λ
Απαλλαγή του δικαιούχου Παπαδοβασιλάκη Μιχαήλ του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 046758766 από τις δεσμεύσεις του Μέτρο 8.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος «Δάσωση Γεωργικών Γαιών» του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2080/92) λόγω ολοκλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
02-06-2020 11:51:14    02-06-2020 11:51:14      3146
ΨΑΗΕΟΡ1Θ-ΑΡ2
Απαλλαγή της δικαιούχου Κουτεντάκη Μαρία του Χαραλάμπους με Α.Φ.Μ. 068149799 από τις δεσμεύσεις του Μέτρο 8.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος «Δάσωση Γεωργικών Γαιών» του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2080/92) λόγω ολοκλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.
02-06-2020 11:46:40    02-06-2020 11:46:40      3145
6ΘΙΠΟΡ1Θ-7ΞΛ
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως εμβαδού 35.182,75 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «ΚΟΡΑΚΟΥ ή ΚΕΦΑΛΑ ΚΟΡΑΚΟΥ» κτηματικής περιφέρειας Δ.Κ. Αρχανών, Δ.Ε. Αρχανών, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
01-06-2020 14:46:21    01-06-2020 14:46:21      3144/01-06-2020
6ΟΤΞΟΡ1Θ-5ΙΝ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 5.892,49 τ.μ. στη θέση «Εκτός οικισμού Βοριζίων», Κ. Βοριζίων, Δ.Ε. Ζαρού στην περιφέρεια του Δήμου Φαιστού, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω Πυρκαγιάς.
29-05-2020 13:12:41    29-05-2020 13:12:41      2361/05-05-2020
Ψ487ΟΡ1Θ-8ΚΚ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.412,00 τ.μ. στη θέση «Δρακουλιάρης», Κ. 3ου Δυτικού διαμερίσματος, Δ.Ε. Ηρακλείου στην περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω Πυρκαγιάς.
29-05-2020 13:05:34    29-05-2020 13:05:34      2313/30-04-2020
6ΓΑΤΟΡ1Θ-Ν0Β
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.145,13 τ.μ. στη θέση «Βουκολιά», Κ. Κορφών, Δ.Ε. Κρουσώνος στην περιφέρεια του Δήμου Μαλεβιζίου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω εκχέρσωσης.
29-05-2020 12:43:28    29-05-2020 12:43:28      2123/22-04-2020
ΨΘΘ3ΟΡ1Θ-8ΦΦ
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως εμβαδού 23.028,15 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «ΝΤΑΜΑΡΙ – ΦΡΑΓΜΑ», κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας. Αρχαγγέλου, Δ.Ε. Καστελλίου, Δήμου Μινώα Πεδιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
28-05-2020 13:29:39    28-05-2020 13:29:39      3075/28-05-2020
ΩΗ8ΜΟΡ1Θ-ΙΡ6
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως δυο γηπέδων εμβαδού 7.551,56 τ.μ. και 4.617,13 τ.μ. αντίστοιχα, που βρίσκονται στη θέση «Κακή Ράχη», κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Μυρτιάς, Δ.Ε. Νίκου Καζαντζάκη, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
28-05-2020 08:28:27    28-05-2020 08:28:27      3064/27-05-2020