Πρωτεύουσες καρτέλες

The location of ground water wells and their technical characteristics are depicted as they are declared by owners. Therefore, some of them could contain inaccuracies.

The table will be updated frequently.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2018-01-17
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-09-16
Αναγνωριστικό
88689573-499b-40ee-a580-6761d142fc86
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Γεωτρήσεις Κρήτης
Aναγνωριστικό πόρου
Γεωτρήσεις Κρήτης
Σύνοψη πόρου
Γεωτρήσεις - πηγάδια Κρήτης και δεδομένα
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Γεωλογία
Τιμή της λέξης κλειδί
Γεωτρήσεις Κρήτης
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία