Σύνολα Δεδομένων

Βρέθηκαν 8 Σύνολα Δεδομένων
Αναζήτηση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Δεξαμενές Νομού Ηρακλείου Δασικής Υπηρεσίας

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Σταθμοί μέτρησης υπόγειων νερών και δεδομένα ( στάθμη νερού, θερμοκρασία, αγωγιμότητα) Κρήτης

ΦΡΑΓΜΑΤΑ -ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Φράγματα / Λιμνοδεξαμενές Περιφέρειας Κρήτης

SPA

Σπα Κρήτης