Σύνολα Δεδομένων

Βρέθηκαν 10 Σύνολα Δεδομένων
Αναζήτηση

ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ

Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης είναι η υπεύθυνη υπηρεσία για την προστασία, την παρακολούθηση και την διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Κρήτη Μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού (σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την προστασία και την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων η Δ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Υδρομετρικά στοιχεία 48 συγκροτημάτων πηγών της Νήσου Κρήτης από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.

Τα συμπιεσμένα αρχεία περιέχουν αρχεία excel ανά σταθμό.

ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Βροχομετρικά στοιχεία 56 σταθμών της Νήσου Κρήτης από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.

Τα συμπιεσμένα αρχεία περιέχουν αρχεία excel ανά σταθμό.

ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Υδρομετρικά στοιχεία χειμάρρων σε 26 σταθμούς από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.

Τα συμπιεσμένα αρχεία περιέχουν αρχεία excel ανά σταθμό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Στοιχεία Ηλιοφάνειας 4 σταθμών της Νήσου Κρήτης από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.

Τα συμπιεσμένα αρχεία περιέχουν αρχεία excel ανά σταθμό.

ΕΞΑΤΜΙΣΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Εξατμισιμετρικά στοιχεία 18 σταθμών της Νήσου Κρήτης από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.

Τα συμπιεσμένα αρχεία περιέχουν αρχεία excel ανά σταθμό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Στοιχεία θερμοκρασίας 16 σταθμών της Νήσου Κρήτης από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.

Τα συμπιεσμένα αρχεία περιέχουν αρχεία excel ανά σταθμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές των Υδρογεωλογικών Μελετών
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2015-2016

Διεύθυνση Υδάτων-Ημερήσιες Μετρήσεις Τηλεμετρικού Δικτύου 2015-2016
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ_ΠΑΥΛΙΔΟΥ 2013

Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης Κριτσωτάκης Παυλίδου 2013.