Σύνολα Δεδομένων

Βρέθηκαν 11 Σύνολα Δεδομένων
Αναζήτηση

ΔΑΣΗ ΚΑΤΑ CORINE

Δάση κατά CORINE

ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

Όρια μεταλευτικών ζωνών - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΧΥΤΑ

ΧΥΤΑ - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

Θέσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

Οριοθετημένες ζώνες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους - Περιοχή προγράμματος TERRA-DIAS

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000

Προστατευόμενες Περιοχές - Όρια Περιοχών NATURA 2000

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TERRA-ΔΙΑΣ

Όρια Περιοχής Περιγράμματος Terra-Δίας

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΖΟΕ

Yφιστάμενες ΖΟΕ - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΖΩΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού, ορισμένου χρόνου, για νομό Ηρακλείου.