Σύνολα Δεδομένων

Βρέθηκαν 3 Σύνολα Δεδομένων
Αναζήτηση

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τα χαρακτηριστικά των σημείων υδροληψίας (συντεταγμένες, τοποθεσία, κλπ) έχουν αναρτηθεί όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υποδοχής.

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ιδρύματα Κληροδοτήματα για υποτροφίες βραβεία βοηθήματα Κρήτης

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Ιδρύματα Κληροδοτήματα Κρήτης για Υποτροφίες, Βραβεία, Βοηθήματα.