Τεχνικές Προδιαγραφές των Υδρογεωλογικών Μελετών
 

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-02-22
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2017-02-22
Αναγνωριστικό
1fa8a057-484a-4a20-b07d-e552c536c0ec
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Τεχνικές Προδιαγραφές των Υδρογεωλογικών Μελετών
Aναγνωριστικό πόρου
Τεχνικές Προδιαγραφές των Υδρογεωλογικών Μελετών
Σύνοψη πόρου
Τεχνικές Προδιαγραφές των Υδρογεωλογικών Μελετών
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Γεωλογία
Ημερομηνία αναφοράς
Τετάρτη, Φεβρουάριος 22, 2017
Ημερομηνία έναρξης
Τετάρτη, Φεβρουάριος 22, 2017 - 09:15
Ημερομηνία λήξης
Τετάρτη, Φεβρουάριος 22, 2017 - 09:15
Ημερομηνία δημιουργίας
Τετάρτη, Φεβρουάριος 22, 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τετάρτη, Φεβρουάριος 22, 2017
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Τετάρτη, Φεβρουάριος 22, 2017
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης -Διεύθυνση Υδάτων
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τετάρτη, Φεβρουάριος 22, 2017
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημιουργίας
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία