Πρωτεύουσες καρτέλες

Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού Δ/νσης Δασών Ηρακλείου. Στην στηλη MORFI_PR, οι συμβολιμοί είναι ΠΑ: πράξη ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ, ΠΧ: πράξη ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ, ΠΔ: πράξη ΔΑΣΙΚΗ.

Τα στοχεία δεν είναι οριστικά αλλά χρειάζεται επιβεβαίωση από την υπηρεσία για την ορθότητα τους. Διατίθενται μόνο για απλή ενημέρωση και ενδεικτική πληροφόρηση. 

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2020-08-26
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2020-04-03
Αναγνωριστικό
bdee1542-4a17-4fc0-8b1f-a46cc4212d45
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Ηλεκτρονική διεύθυνση
ddh@apdkritis.gov.gr
Γλώσσα μεταδεδομένων
greek
Γλώσσα πόρου
greek
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Κάλυψη γης
Ημερομηνία αναφοράς
Παρασκευή, Απρίλιος 3, 2020
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ημερομηνία έναρξης
Παρασκευή, Απρίλιος 3, 2020 - 10:00
Ημερομηνία λήξης
Παρασκευή, Απρίλιος 3, 2020 - 10:00
Ημερομηνία δημιουργίας
Παρασκευή, Απρίλιος 3, 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Παρασκευή, Απρίλιος 3, 2020
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Παρασκευή, Απρίλιος 3, 2020
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Παρασκευή, Απρίλιος 3, 2020
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
geossNonCommercial
Oνομασία του οργανισμού
Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
ddh@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Δημιουργός