Η σημειακή αποτύπωση των λατομείων δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων της Κρήτης. To πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια στο προγράμματος CRINNO - Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιέχονται δεδομένα έως και την ολοκήρωση του έργου το 2006.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-09-08
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2017-09-08
Αναγνωριστικό
0dae630c-d24c-4508-b903-ea60f1d3e6f0
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Σημειακή αποτύπωση λατομείων
Aναγνωριστικό πόρου
Σημειακή αποτύπωση λατομείων
Σύνοψη πόρου
Σημειακή αποτύπωση λατομείων
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Ημερομηνία αναφοράς
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 8, 2017
Ημερομηνία δημιουργίας
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 8, 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 8, 2017
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 8, 2017
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 8, 2017
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία