Πρωτεύουσες καρτέλες

Πράξεις χαρακτηρισμού που έχει εκδώσει η Δ/νση Δασών Ηρακλείου. Περιλαμβάνονται πράξεις χαρακτηρισμού κυρίως από το 2014 μέχρι και το 2016. Υπάρχουν και παλαιότερων ετών που έχουν ψηφιοποιηθεί από την δασική υπηρεσία.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-09-06
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2017-06-23
Αναγνωριστικό
76e941ef-07b2-4cea-9af3-b0102fbda58d
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
ddh@apdkritis.gov.gr
Γλώσσα μεταδεδομένων
greek
Τίτλος πόρου
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Aναγνωριστικό πόρου
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Γλώσσα πόρου
greek
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Ενδιαιτήματα και βιότοποι
Ελεγχόμενο λεξιλόγιο προέλευσης - Τίτλος
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία αναφοράς
Παρασκευή, Ιούνιος 23, 2017
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ημερομηνία έναρξης
Παρασκευή, Ιούνιος 23, 2017 - 13:00
Ημερομηνία λήξης
Παρασκευή, Ιούνιος 23, 2017 - 13:00
Ημερομηνία δημιουργίας
Πέμπτη, Ιανουάριος 12, 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Παρασκευή, Ιούνιος 23, 2017
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Παρασκευή, Ιούνιος 23, 2017
ισοδύναμη κλίμακα
1:5000
μονάδα μήκους
ΜΕΤΡΑ
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Παρασκευή, Ιούνιος 23, 2017
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημοσίευσης
Oνομασία του οργανισμού
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
ddh@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Δημιουργός