Πρωτεύουσες καρτέλες

Κατάλογος Ανοιχτών Δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναρτηθέντων στο data.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2019-06-24
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2017-10-18
Αναγνωριστικό
0c74d8b1-312d-412a-bb0b-77ce0cca6281
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Κατάλογος Ανοιχτών Δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναρτηθέντων στο data.gov.gr
Aναγνωριστικό πόρου
Κατάλογος Ανοιχτών Δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναρτηθέντων στο data.gov.gr
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Ημερομηνία αναφοράς
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017
Ημερομηνία έναρξης
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017 - 12:45
Ημερομηνία λήξης
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017 - 12:45
Ημερομηνία δημιουργίας
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Δημιουργός