Πρωτεύουσες καρτέλες

Εξατμισιμετρικά στοιχεία σταθμών του Νομού Λασιθίου από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.