Πρωτεύουσες καρτέλες

Εξατμισιμετρικά στοιχεία των σταθμών του Νομού Ηρακλείου από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.