Πρωτεύουσες καρτέλες

Πίνακας Συντεταγμένων Κορυφών Ζώνης Προστασίας του ιστορικού κήπου της Βίλας Αριάδνη στη Κνωσό του Δήμου Ηρακλείου