Διεύθυνση Υδάτων-Ημερήσιες Μετρήσεις Τηλεμετρικού Δικτύου 2015-2016
 

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-02-16
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2017-02-14
Αναγνωριστικό
8a0ff685-7564-44d2-9e18-477b14d9b84e
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Διεύθυνση Υδάτων-Ημερήσιες Μετρήσεις Τηλεμετρικού Δικτύου 2015-2016
Aναγνωριστικό πόρου
Διεύθυνση Υδάτων-Ημερήσιες Μετρήσεις Τηλεμετρικού Δικτύου 2015-2016
Σύνοψη πόρου
Διεύθυνση Υδάτων-Ημερήσιες Μετρήσεις Τηλεμετρικού Δικτύου 2015-2016
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Γεωλογία
Ημερομηνία αναφοράς
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017
Ημερομηνία έναρξης
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017 - 12:00
Ημερομηνία λήξης
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017 - 12:00
Ημερομηνία δημιουργίας
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης -Διεύθυνση Υδάτων
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημιουργίας
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία