Πρωτεύουσες καρτέλες

Πολύγωνα δασικού χάρτη, προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ.

Είναι ο αναρτημένος δασικός χάρτης και όχι ο κυρωμένος δασικός χάρτης.

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2019-06-14
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2018-01-04
Αναγνωριστικό
3ed74b5c-96e3-4fc5-a890-d55dd8c6b38b
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Χανίων
Public Access Level
Public
Ηλεκτρονική διεύθυνση
dasichan@apdkritis.gov.gr
Γλώσσα μεταδεδομένων
greek
Τίτλος πόρου
ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων.
Aναγνωριστικό πόρου
ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων.
Σύνοψη πόρου
Τα πολύγωνα του ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων σε μορφή .shp.
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
greek
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Τιμή της λέξης κλειδί
Δασικός Χάρτης
Ημερομηνία αναφοράς
Πέμπτη, Ιανουάριος 4, 2018
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ημερομηνία έναρξης
Πέμπτη, Ιανουάριος 4, 2018 - 13:45
Ημερομηνία λήξης
Πέμπτη, Ιανουάριος 4, 2018 - 13:45
Ημερομηνία δημιουργίας
Παρασκευή, Δεκέμβριος 8, 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Πέμπτη, Ιανουάριος 4, 2018
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Πέμπτη, Ιανουάριος 4, 2018
ισοδύναμη κλίμακα
1:5000
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Πέμπτη, Ιανουάριος 4, 2018
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Χανίων
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
dasichan@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Δημιουργός