Σακλαμπάνης Εμμαν. Κληροδότημα

Αρχείο: 
Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός
Περιγραφή Αρχείου: 
Προϋπολογισμός 20210 του Κληροδοτήματος Εμμ. Σακλαμπάνη που εγκρίθηκε με την αρ. 1434/15-10-20 απόφασή μας